Okamžitou pomoc při bolestech zad vám poskytnou špičkoví fyzioterapeuti kliniky Rehaland.

PhDr. Martin Stupka, Ph.D.

Vedoucí fyzioterapeut a odborný garant
1997 – Mgr. – UK FTVS obor fyzioterapie – specializace funkční poruchy hybného systému
2002 – Ph.D. – UK FTVS obor biomechanika, školitel prof. Ing. Stanislav Otáhal, CSc.
2002 – PhDr. – UK FTVS rigorózní zkouška: anatomie a biomechanika, fyzioterapie, klinická kineziologie a neurofyziologie, filozofie

PhDr. Stupka nejčastěji léčí akutní blokády páteře, bolesti zad, aktivní bolestivé jizvy, poruchy pánevního dna, stresovou inkontinenci nebo bolestivou menstruaci. Má bohaté zkušenosti v rehabilitační péči o vrcholové sportovce. V klinické praxi se zaměřuje na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového aparátu u školních dětí a dospělých.

Je absolventem doktorského studia na UK, kde nyní působí jako asistent katedry anatomie a biomechaniky Fakulty tělesné výchovy a sportu. Přednáší Biomechaniku, Kinesiologii a problematiku diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu na FTVS UK a Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.)

Mgr. Michaela Stupková

Fyzioterapeutka

V klinické praxi se specializuje na diagnostiku a terapii funkčních poruch u dětí. Využívá metodu reflexní lokomoce dle prof. Vojty. Působí také jako odborná asistentka na katedře fyzioterapie Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlova v Praze, kde vede klinické praxe a přednáší o problematice reflexní masáže a vertebro – viscerálních vztahů.

Spolupracovala s reprezentačním družstvem juniorů a juniorek v biatlonu.

Mgr. Jiří Bureš

Vedoucí fyzioterapeut

V rámci akutní zádové pohotovosti Vás Jirka může ošetřit na pobočce Právnická fakulta nebo Poliklinika Palackého.

Kromě léčby akutních bolestí se věnuje i dlouhodobé péči o pohybový aparát po úrazech či operacích nebo prevenci v oblasti vrcholového sportu a volnočasových sportovních aktivit.

Mgr. Karolína Eliášová

fyzioterapeutka a lymfoterapeutka

Pracuje na pobočce Právnická fakulta a má za sebou již mnoho případů akutní bolesti zad. Jinak své hodiny fyzioterapie cílí mimo odstranění bolesti také na zlepšení kondice, prevenci úrazů, úpravu vadných stereotypů a začleňuje zdraví prospěšné pohybové rituály. Využívá techniky jako kloubní mobilizace, reflexní terapii, PNF dle Kabata, PIR hypertonických svalů a další.

Bc. Karel Jakubál

vedoucí fyzioterapeut

S Karlem se můžete setkat na pobočce Ženské domovy, kde poskytuje pomoc pacientům s akutními blokádami zad, tak chronickými bolestmi. Při terapii využívá především prvků proprioceptivní neuromuskulární facilitace, měkkých a mobilizačních technik, kineziotapingu a vývojové kineziologie. Také klade velký důraz na vyšetření a manipulaci fasciální tkáně, skrze kterou se snaží dosáhnout harmonie celého organismu.

Mgr. Jakub Szarzec, Cert. MDT

fyzioterapeut

Jakub pracuje na pobočce Právnická fakulta a přijímá pacienty na akutní ošetření v rámci Zádové pohotovosti i do následné péče, pokud jsou potíže chronického charakteru.

Při práci s pacientem je jeho hlavním cílem co největší pochopení zdravotního stavu v souvislosti s životním stylem pacienta, společné hledání příčiny a edukace.

Mgr. Aneta Škripková

fyzioterapeutka

Anetinou základnou je pobočka Ženské domovy, kde pomáhá pacientům se širokým spektrem diagnóz, mimo jiné řeší také následky onemocnění Covid-19 a je specialistkou na funkční terapii refluxu jícnu.

Také ona dokáže ulevit pacientům od akutních bolestí spojených se zády.